Căn hộ Studio

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Studio-Tầng 8-Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
01
01
9.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 11 – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Ko đồ
Studio
01
8.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 10 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Full đồ
Studio
01
10.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 12 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Full đồ
Studio
01
9.500.000
Xem thêm

Studio Tầng 3 – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Full đồ
Studio
01
9.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 6 – Tòa S3

Tòa S3 Symphony
Ko đồ
Studio
01
8.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 5A – Tòa S2

Tòa S2 Symphony
Full đồ
Studio
01
10.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 6 – Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
Studio
01
10.000.000
Xem thêm

Studio Tầng 9 – Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Ko đồ
Studio
01
8.000.000
Xem thêm