Thuê nhà Vinhomes Symphony

Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

Cặp Đập Thông 3 Phòng Ngủ – Tòa S6

Tòa S6A Symphony
Full đồ
03
02
25.000.000
Xem thêm

Studio-Tầng 8-Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
01
01
9.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 5 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Ko đồ
03
02
18.500.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 7 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Ko đồ
03
02
19.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 12 – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Full đồ
03
02
23.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 10 – Tòa S3

Tòa S3 Symphony
Full đồ
03
02
24.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 8 – Tòa S2

Tòa S2 Symphony
Ko đồ
03
02
18.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 6 – Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
03
02
22.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 6 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Ko đồ
02
02
10.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 9 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Full đồ
02
02
13.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 9 – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Full đồ
02
02
12.500.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 5A – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Ko đồ
02
02
9.500.000
Xem thêm