Căn hộ 2 phòng ngủ

Hiển thị tất cả 9 kết quả

2 Phòng Ngủ Tầng 6 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Ko đồ
02
02
10.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 9 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Full đồ
02
02
13.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 9 – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Full đồ
02
02
12.500.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 5A – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Ko đồ
02
02
9.500.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 12 – Tòa S3

Tòa S3 Symphony
Full đồ
02
02
13.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 11 – Tòa S2

Tòa S2 Symphony
Full đồ
02
01
11.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 5A – Tòa S2

Tòa S2 Symphony
Ko đồ
02
02
10.500.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 10 – Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
02
02
14.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 5 – Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
02
02
14.000.000
Xem thêm