Căn hộ 1 phòng ngủ

Hiển thị tất cả 6 kết quả

1 Phòng Ngủ Tầng 15A – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Full đồ
01
01
10.000.000
Xem thêm

1 Phòng Ngủ Tầng 7 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Full đồ
01
01
11.000.000
Xem thêm

1 Phòng Ngủ Tầng 3 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Ko đồ
01
01
8.000.000
Xem thêm

1 Phòng Ngủ Tầng 8 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Ko đồ
01
01
9.000.000
Xem thêm

1 Phòng Ngủ Tầng 5A – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Full đồ
01
01
10.000.000
Xem thêm

1 Phòng Ngủ Tầng 12 – Tòa S3

Tòa S3 Symphony
Ko đồ
01
01
8.500.000
Xem thêm