Căn hộ Studio

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Căn hộ tòa S1xx19 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.9m2
Studio
01
2.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5xx15A – Studio

Tòa S5 Symphony
37.6m2
Studio
01
1.900.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx19 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.9m2
Studio
01
2.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6 – Studio

Tòa S6A Symphony
38.1m2
Studio
01
1.800.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5 – Studio

Tòa S5 Symphony
38m2
Studio
01
2.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx05 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.5m2
Studio
01
1.900.000.000
Xem thêm