Căn hộ Studio

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Căn hộ tòa S1xx19 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.9m2
Studio
01
1.800.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5xx15A – Studio

Tòa S5 Symphony
37.6m2
Studio
01
1.800.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2xx17 – Studio

Tòa S2 Symphony
37m2
Studio
01
1.880.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3xx5A – Studio

Tòa S3 Symphony
39.4m2
Studio
01
1.600.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx19 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.9m2
Studio
01
1.750.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6 – Studio

Tòa S6A Symphony
38.1m2
Studio
01
1.830.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5 – Studio

Tòa S5 Symphony
38m2
Studio
01
1.760.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx05 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.5m2
Studio
01
1.900.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6 – Studio

Tòa S6B Symphony
37.7m2
Studio
01
1.730.000.000
Xem thêm