Mua nhà Vinhomes Symphony

Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Căn hộ tòa S5 – 3 ngủ

Tòa S5 Symphony
91.7m2
03
02
5.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6B – 3 ngủ

Tòa S6B Symphony
91.8
03
02
5.550.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6A – 3 ngủ

Tòa S6A Symphony
93.2
03
02
5.250.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 3 ngủ

Tòa S3 Symphony
97.3
03
02
5.580.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1 – 3 ngủ

Tòa S1 Symphony
93.6
03
02
5.300.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2 – 3 ngủ

Tòa S2 Symphony
97.4m2
03
02
5.700.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx08 – 2 ngủ

Tòa S1 Symphony
71.1m2
02
02
3.800.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 2 ngủ

Tòa S3 Symphony
72.8m2
02
02
3.550.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6A – 2 ngủ

Tòa S6A Symphony
66.1m2
02
02
3.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5 – 2 ngủ

Tòa S5 Symphony
68.1m2
02
02
3.300.000.000
Xem thêm

Căn hộ S6Axx10 – 1 ngủ

Tòa S6A Symphony
35.6m2
01
01
1.900.000.000
Xem thêm

Căn hộ S6Axx11 – 1 ngủ

Tòa S6A Symphony
42.5m2
01
01
2.200.000.000
Xem thêm