Căn hộ 3 phòng ngủ

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Căn hộ tòa S2 – 3 ngủ

Tòa S2 Symphony
92.5m2
03
02
5.650.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5 – 3 ngủ

Tòa S5 Symphony
91.7m2
03
02
5.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6B – 3 ngủ

Tòa S6B Symphony
91.8
03
02
5.550.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6A – 3 ngủ

Tòa S6A Symphony
93.2
03
02
5.250.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 3 ngủ

Tòa S3 Symphony
97.3
03
02
5.580.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1 – 3 ngủ

Tòa S1 Symphony
93.6
03
02
5.300.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2 – 3 ngủ

Tòa S2 Symphony
97.4m2
03
02
5.700.000.000
Xem thêm

Căn hộ S5xx05 – 3 ngủ

Tòa S5 Symphony
90.6
03
02
5.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6 – 3 ngủ

Tòa S6B Symphony
93.2m2
03
02
5.800.000.000
Xem thêm