Căn hộ 2 phòng ngủ

Hiển thị tất cả 11 kết quả

4.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1 – 2 ngủ 1 wc

Tòa S1 Symphony
60.8m2
02
01
4.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2 – 2 ngủ 1 wc

Tòa S2 Symphony
58.8m2
02
01
3.600.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx09 – 2 ngủ

Tòa S1 Symphony
71.1m2
02
02
4.800.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 2 ngủ

Tòa S3 Symphony
72.8m2
02
02
4.300.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6A – 2 ngủ

Tòa S6A Symphony
66.1m2
02
02
4.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S5 – 2 ngủ

Tòa S5 Symphony
68.1m2
02
02
4.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2 – 2 ngủ

Tòa S2 Symphony
67.7m2
02
02
4.500.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 2 ngủ

Tòa S3 Symphony
70,7m2
02
02
4.300.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6B – 2 ngủ

Tòa S6B Symphony
70.6m2
02
02
5.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1 – 2 ngủ

Tòa S1 Symphony
66m2
02
01
4.000.000.000
Xem thêm