Giá cực tốt

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Căn hộ tòa S5 – 3 ngủ

Tòa S5 Symphony
91.7m2
03
02
5.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6A – 3 ngủ

Tòa S6A Symphony
93.2
03
02
5.250.000.000
Xem thêm

Căn hộ S6Axx10 – 1 ngủ

Tòa S6A Symphony
35.6m2
01
01
1.900.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2 – 2 ngủ

Tòa S2 Symphony
67.7m2
02
02
3.100.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 1 ngủ

Tòa S3 Symphony
40.6
01
01
1.850.000.000
Xem thêm