Còn thương lượng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

4.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S3 – 3 ngủ

Tòa S3 Symphony
97.3
03
02
6.800.000.000
Xem thêm

Căn hộ S6Axx11 – 1 ngủ

Tòa S6A Symphony
42.5m2
01
01
2.200.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1xx05 – Studio

Tòa S1 Symphony
37.5m2
Studio
01
1.900.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S6 – 3 ngủ

Tòa S6B Symphony
93.2m2
03
02
6.300.000.000
Xem thêm