Bất động sản

Hiển thị 1–12 của 57 kết quả

Cặp Đập Thông 3 Phòng Ngủ – Tòa S6

Tòa S6A Symphony
Full đồ
03
02
25.000.000
Xem thêm

Studio-Tầng 8-Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
01
01
9.000.000
Xem thêm
4.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S1 – 2 ngủ 1 wc

Tòa S1 Symphony
60.8m2
02
01
4.000.000.000
Xem thêm

Căn hộ tòa S2 – 2 ngủ 1 wc

Tòa S2 Symphony
58.8m2
02
01
3.600.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 5 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Ko đồ
03
02
18.500.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 7 – Tòa S6A

Tòa S6A Symphony
Ko đồ
03
02
19.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 12 – Tòa S5

Tòa S5 Symphony
Full đồ
03
02
23.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 10 – Tòa S3

Tòa S3 Symphony
Full đồ
03
02
24.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 8 – Tòa S2

Tòa S2 Symphony
Ko đồ
03
02
20.000.000
Xem thêm

3 Phòng Ngủ Tầng 6 – Tòa S1

Tòa S1 Symphony
Full đồ
03
02
22.000.000
Xem thêm

2 Phòng Ngủ Tầng 6 – Tòa S6B

Tòa S6B Symphony
Ko đồ
02
02
10.000.000
Xem thêm